English
Thai
Home Product Service Order Article News Rewards
Home Product Service Order Article News Rewards
About The Refresher Thai Join Us Contact Us

ต้นโกโก้ (Cacao Tree) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Theobroma Cacao ซึ่งนักพฤกษศาสตร์ (botanist) ชาวสวีเดน Carolus Linnaeus เป็นผู้ตั้งชื่อนี้ขึ้นมา คำว่า Theobroma มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกซึ่งมีความหมายว่า “อาหารของพระเจ้า” (Theos = พระเจ้า และ broma หรือ brosis = อาหาร)

โกโก้ โกโก้

ต้นโกโก้จะเติบโตได้ดีในพื้นที่บริเวณเส้นศูนย์สูตร 10-20 degree ไปทางเหนือและใต้ เราเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า "Cocoa Belt" ต้นโกโก้โดยทั่วไปจะเติบโตภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ และจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 40 ฟุต หรือ 12 เมตร ผลของโกโก้จะมีขนาดยาวประมาณ 30 เซ็นติเมตร ผลโกโก้จะมีสีออกเหลืองน้ำตาลถึงม่วง และมีเมล็ดอยู่ภายในถึง 20-40 เมล็ด


cocoa

ต้นโกโก้มีกำเนิดอยู่ในอเมริกาใต้ (South America) หรืออเมริกากลาง (Central America) โดยบางกลุ่มของผู้ศึกษาเชื่อว่าต้นโกโก้กลุ่มแรกพบที่ต้นน้ำของแม่น้ำอะเมซอน (Amazon) ในตอนเหนือของบราซิล (North Brazil) ในขณะที่อีกกลุ่มเชื่อว่าอยู่ที่หุบเขาโอริโนโค (Orinoco) ของประเทศเวเนซูเอลา (Venezuela)
cocoa cocoa cocoa cocoa

ถึงแม้ว่า Columbus จะเป็นผู้ที่ริเริ่มนำเมล็ดโกโก้เข้าไปสู่ยุโรป แต่ผู้ที่สร้างมูลค่าในเชิงการพาณิชย์ให้กับโกโก้คือ Don Cortes

ปัจจุบันต้นโกโก้สามารถพบได้ในพื้นที่เขตร้อนของโลก เช่น แอฟริกาใต้ (South Africa), ไนจีเรีย (Nigeria), กาน่า (Ghana), ไอวอรี่โคสต์ (Ivory Coast) และบางประเทศในทวีปเอเซีย เช่น อินโดนีเซีย (Indonesia) ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งของทวีปเอเชียที่ผลิตโกโก้ได้ในปริมาณสูง

ต้นโกโก้มีสายพันธุ์แบ่งแยกได้ 4 สายพันธุ์ คือ Criollo, Forastero, Trinitario, และ Nacional

โกโก้สายพันธุ์ Criollo ถูกปลูกดั้งเดิมแถบประเทศเม็กซิโก อเมริกากลางและอเมริกาใต้ โกโก้สายพันธุ์นี้จะให้เมล็ดโกโก้ที่มีคุณภาพดีมาก แต่มีผลผลิตน้อย ประเทศเวเนซูเอลาจึงนำไปขยาย แตกสายพันธุ์ออก ทำให้เกิดพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้นอีกหลายพันธุ์ เช่น Chuao, Procelana, Puerto Cabello และ Carupano ซึ่งถูกนำไปใช้ในการผลิตช็อคโกแลต

Forastero ถูกปลูกมากในแถบแอฟริกา อเมริกากลางและอเมริกาใต้ และเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตรวมถึง 80% ของผลผลิตโกโก้ทั่วโลก เนื่องจากต้นโกโก้สายพันธุ์นี้เติบโตอย่างรวดเร็ว และให้ผลผลิตสูง ในประเทศเวเนซูเอลามีการนำพันธุ์นี้ไปขยายพันธุ์เป็น Carenero Superior, Caracas Natural และ Rio Caribe ส่วนประเทศเอกัวดอร์ก็มีการขยายพันธุ์และเรียกพันธุ์ใหม่ว่า Amenolado ซึ่งให้รสชาติโกโก้ที่นุ่มและหอม

ส่วนพันธุ์ Trinitario เป็นสายพันธุ์ผสมระหว่าง Criollo และ Forastero ซึ่งถูกปลูกมากในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ รวมถึงประเทศในแถบเอเชีย ข้อดีของสายพันธุ์นี้คือ จะได้เรื่องของ Aroma ความหอมของโกโก้ ซึ่งได้รับมาจาก Criollo และเรื่องการต้านทานโรคและยังให้ผลผลิตสูง ซึ่งเป็นเอกลัษณ์ของพันธุ์ Forastero

สายพันธุ์สุดท้ายคือ Nacional ซึ่งถูกปลูกมากในแถบตะวันตกของเทือกเขาแอนเดสในทวีปอเมริกาใต้ สายพันธุ์นี้มีความต้านทานโรคต่ำและปลูกยาก แต่มี Aroma ที่ยอดเยี่ยม

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่างที่ส่งผลถึงรสชาติและคุณภาพของโกโก้ ไม่เพียงแต่เรื่องของสายพันธุ์ สภาพดิน อากาศ แสงแดด ฝน สิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คุณภาพของโกโก้ที่ได้แตกต่างกัน

Back to Article
 
Hot Line 087-516-0330
 • Olives
 • Feliz
 • Akbar
 • Schaerer
 • Crathco
 • Nuova
 • Rancilio
 • WestBend
 • Waring
 • Vitamix
 • Cofrimell
บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ | แคเทอริ่ง | คอฟฟี่เบรค | น้ำชายามบ่าย | ค๊อกเทล | ออกร้าน | ปาร์ตี้ | เครื่องดื่ม | อาหารว่างในกล่อง (เซ๊ทอาหารว่าง)
Outside Catering Service   Catering   Coffee Break   High Tea   Cocktails   Grand Opening/Exhibition   Party   Beverage   Snack Box
COPYRIGHT © 2009 The Refresher Co., Ltd.